Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden worden de volgende begrippen gebruikt:

 • Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts-, of beroepsactiviteit;
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 • Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten aan klanten aanbiedt;
 • Dag: kalenderdag;
 • Overeenkomst: overeenkomst die tussen de klant en Mo’s Baksels gesloten is.

 

Artikel 2 Gegevens Mo’s Baksels

Handelsnaam:                        Mo’s Baksels

Naam ondernemer:                Maaike van Oorsouw

Vestigingsadres:                     Vlinderstraat 44

                                               5345 ED Oss

Website:                                 www.mosbaksels.nl

E-mail:                                    info@mosbaksels.nl

KvK-nummer:                         64233855

Btw-identificatienummer:     NL002181901B32

Nederlandse Voedsel en Waren autoriteit nummer: 2688919

 

Artikel 3 Toepasselijkheid

 1. Alle voorwaarden die hier zijn opgenomen zijn van toepassing op elk aanbod van Mo’s Baksels en overeenkomst tussen Mo’s Baksels en de klant, tenzij anders is afgesproken.
 2. Voordat de bestelling wordt geplaatst, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit niet mogelijk is zal Mo’s Baksels voordat de overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Mo’s Baksels zijn in te zien. Op verzoek van de klant kunnen de algemene voorwaarden ook kosteloos, via de mail, toegestuurd worden.

 

Artikel 4 Het product

 1. Alle koekjes worden met de hand gemaakt en zijn handgedecoreerd. Hierdoor kunnen de vormen, kleuren en decoraties on de producten afwijken van de producten getoond op de website www.mosbaksels.nl. Mo’s baksels kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
 2. Indien een aanbod/actie een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 3. De productomschrijving bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken.

 

Artikel 5 Prijs

Alle prijzen die op de website staan zijn inclusief btw, maar exclusief verzendkosten. Prijzen zijn onder voorbehoud van zetfouten en wijzigingen.

 

Artikel 6 Bestellen

 1. Bestellingen kunnen 24 uur per dag, 7 dagen per week geplaatst worden op www.mosbaksels.nl.

Om “Koekjes op maat” te bestellen kunt u contact opnemen via info@mosbaksels.nl of door een vraag te stellen via de website. Ook dit kan 24 uur per dag, 7 dagen per week.

 1. Wanneer de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, ontvangt de klant een e-mail met de bevestiging van de bestelling. Hierin kan de klant de volgende gegevens terug vinden:
 • het vestigingsadres;
 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken;
 • de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

Zolang de ontvangst niet is bevestigd door Mo’s Baksels of de betaling nog niet geheel is voldaan kan de klant de overeenkomst ontbinden, tenzij anders is afgesproken.

 1. Indien Mo’s Baksels gegronde redenen heeft om een overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

Artikel 7 Wijzigingen

 1. Wanneer een klant een wijziging in de bestelling wil doorgeven, dient de klant contact op te nemen met Mo’s Baksels. Dit kan door het contactformulier in te vullen of een e-mail te versturen naar info@mosbakels.nl. Eventuele gemaakte kosten worden bij wijziging in rekening gebracht bij de klant.

Vanaf 5 werkdagen voor de gewenste verzenddatum van de bestelling zijn wijzigingen niet meer mogelijk.

 1. Voor koekjes op maat geldt dat zodra het ontwerp van Mo’s Baksels door de klant goed is gekeurd en is geaccepteerd, wijzigingen in het ontwerp niet meer mogelijk zijn.

 

Artikel 8 Herroepingsrecht

 1. Tot 5 werkdagen voor de gewenste verzenddatum van de bestelling kan een bestelling geannuleerd worden. Om een bestelling te annuleren dient de klant contact op te nemen met Mo’s Baksels. Dit kan door een mail te sturen naar info@mosbaksels.nl of door het contactformulier op de website in te vullen.

Deze bepaling geldt ook voor de koekjes op maat tenzij anders is afgesproken.

 1. Indien de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht ontvangt de klant een bevestigingsmail. Eventueel gemaakte kosten zullen in rekening gebracht worden bij de klant.

 

Artikel 9 Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Vanaf 5 werkdagen voor de verzenddatum is annulering niet meer mogelijk voor koekjes die besteld zijn op de website.
 2. Voor de op maat gemaakte koekjes geldt dat zij na definitief akkoord van de klant niet meer geannuleerd kunnen worden.

 

Artikel 10 Betaling

 1. Bij Mo’s Baksels kunt u betalen door middel van vooruitbetaling. Zodra de volledige betaling ontvangen is wordt er gestart met het bakken van de koekjes.
 2. Na bestelling van een “koekje op maat” wordt er eerst een ontwerp gemaakt. Wanneer het ontwerp definitief goed is gekeurd wordt er een orderbevestiging verzonden met hierin de gemaakte afspraken over de bestelling waaronder ontwerp, prijs, verpakking en verzenddatum. Daarnaast wordt ook de factuur per e-mail verzonden. Zodra de factuur volledig is voldaan zal er gestart worden met het maken van de koekjes op maat.

De factuur dient uiterlijk 5 werkdagen van te voren zijn voldaan, tenzij daar andere afspraken over gemaakt zijn.

 

Artikel 11 Levering

 1. De dag dat de bestelling overgedragen wordt aan PostNL, ontvangt de klant een mail met daarin de bevestiging hiervan.
 2. Alle pakketjes worden met de post verzonden via PostNL tenzij daar andere afspraken over gemaakt zijn. Om de kosten zo laag mogelijk te houden worden pakketten met de gewone pakketpost verstuurd.
 3. Indien de klant ervoor kiest om het pakket aangetekend te verzenden zal Mo’s Baksels hieraan voldoen tegen een meerprijs. Er dient dan wel duidelijk bij de bestelling vermeld te worden dat de klant het pakket aangetekend wil ontvangen.
 4. Bezorging van pakketten via PostNL vindt in het algemeen plaats van dinsdag tot en met zaterdag. Er vindt geen bezorging plaats op maandag, zon- en feestdagen, inclusief Koningsdag en oudejaarsdag.

 

Artikel 12 Klachten

In het geval dat een klant een klacht wil indienen, dient de klant contact opnemen met Mo’s Baksels. Dit kan door een e-mail te sturen naar info@mosbaksels.nl of door het contactformulier in te vullen.

 

Artikel 13 Privacy beleid

Op deze website worden anonieme gegevens verzameld en opgeslagen voor marketing en optimalisering met behulp van GmbH-technologie van etracker (www.etracker.de). Alle bezoekersgegevens worden opgeslagen onder een anonieme gebruikers-ID om een totaalprofiel van gebruikers op te bouwen. Om deze gegevens te verzamelen en op te slaan, wordt mogelijk gebruik gemaakt van cookies, maar de gegevens kunnen niet naar u persoonlijk worden herleid. De gegevens worden niet gebruikt om de identiteit van bezoekers vast te stellen. De gegevens worden ook niet gekoppeld aan persoonlijke gegevens. U kunt de toekomstige vergaring en opslag van gegevens te allen tijde weigeren.

 

Artikel 14 Auteursrecht

Alle woord- en beeldmerken op www.mosbaksels.nl zijn eigendom van Mo’s Baksels tenzij anders wordt aangegeven. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mo’s Baksels is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.